previous pauseresume next

مقررات داخلي بيمارستان

مقررات داخلی بیمارستان

 

  • درتمامی فضای بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع می باشد .

 

  • رعایت کلیه قوانین و مقررات عرف ارتباطات اجتماعی کشور جمهوری اسلامی ایران الزامی می باشد.

 

  • ورود و خروج ابزارهای پزشکی طبق فرمت امضا شده دفتر پرستاری ، سوپروایزر و مدیریت بیمارستان می باشد.

 

  • جهت رفاه حال بیماران از استفاده نمودن تلفن همراه خودداری نمایید.

 

  • جهت خروج بیمار از بیمارستان داشتن برگه ترخیص الزامی می باشد.

 

  • ساعت ملاقات بيماران: ۱۴-۱۶روزهای زوج  بعد از ظهر می باشد. 

 

  • لطفاً جهت مراعات حال بيمار خود در غيراز اين ساعات به بيمارستان مراجعه ننمائيد از آوردن اطفال زیر ۱۲ سال در ایام ملاقات خودداری شود . طبق قانون هرگونه بی احترامی به کارکنان ادارات دولتی حداقل ۶ ماه حبس را در پی خواهد داشت.