previous pauseresume next

اطلاعیه ها

سهمیه مهرماه مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان )

احتراما بدین وسیله سهمیه مهر ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد. « تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ جمعاً ۳ سهمیه »

سهمیه سه ماهه سوم (پائیز ۹۷ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه سوم سال ۹۷ زائر سرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد: ............

سهمیه مرداد ماه ماه مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان )

احتراما بدین وسیله سهمیه مرداد ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد. « تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ جمعاً ۳ سهمیه »

سهمیه تیر ماه ماه مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان )

احتراما بدین وسیله سهمیه تیر ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد. « تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ جمعاً ۳ سهمیه »

سهمیه سه ماهه دوم (تابستان ۹۷ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه دوم سال ۹۷ زائر سرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد: .............

سهمیه خرداد ماه مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان )

احتراما بدین وسیله سهمیه خرداد ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد. « تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ جمعاً ۳ سهمیه »

اطلاعیه تعاونی مسکن

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام و خرید واحدهای مسکونی و تجاری تعاونی مسکن داتشگاه

اطلاعیه تعاونی مسکن داتشگاه (پروزه سیب)

اطلاعیه های شماره ۲۱۴ و۲۲۱ مورخ ۹۷/۰۲/۰۸ تعاونی مسکن دانشگاه همکاران محترم میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن های ۳۶۷۳۵۷۲۷ ، ۳۶۷۳۶۴۸۰ و ۰۹۱۳۸۱۱۳۰۲۵ ( مربوط به تعاونی مسکن) تماس حاصل نمایند.

سهمیه سه ماهه سوم (پاییز ۹۶ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه سوم (پاییز ۹۶ ) زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

سهمیه شهریور ماه ویلاهای چادگان

احتراما بدین وسیله سهمیه شهریور ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. « تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ جمعاً ۳ سهمیه »

صفحه‌ها

اشتراک در اطلاعیه ها