previous pauseresume next

برگزاری کمیته های بیمارستانی در مهر ماه

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ کمیته های مرگ و میر و ایمنی ، خطا و خطر ، مرگ پرینتال ، احیای نوزادان ، ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر ریاست محترم بیمارستان برگزار گردید . در این جلسه ۲ ساعته پیشنهاداتی مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد که در قالب صورتجلسه به کلیه اعضاء ابلاغ گردید.