previous pauseresume next

برگزاری برنامه صبحگاه مشترک ورزشی ادارات شهرستان نایین در محل ورزشگاه شهدای دانش آموز

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۲/۳ به مناسبت هفته سلامت برنامه صبحگاه مشترک ورزشی ادارات شهرستان نایین در محل ورزشگاه شهدای دانش آموز برگزار گردید.