previous pauseresume next

اطلاعیه

بیمارستان حشمتیه حبیبیان نایین در نظر دارد امور تایپ و تکثیر را از طریق برگزاری مزایده و اسکن پرونده های پزشکی را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید . متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ جهت دریافت اسناد به امور عمومی بیمارستان بصورت حضوری مراجعه نمایند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۲۵۹۰۴۳ تماس حاصل نمایید.